TẢI ỨNG DỤNG
iOS
Android
WindowsPhone
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHECKVN

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa, do Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thành lập theo Quyết định số 225/QĐ-BTV ngày 22 tháng 8 năm 2013. Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số B-05/2014/ĐK-KHCN.

IDE có các chức năng nghiên cứu ứng dụng nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thông tin khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành, hợp tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển bền vững khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hệ thống sản phẩm công nghệ và các công trình nghiên cứu của IDE mang lại những giá trị cốt lõi và hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của nhà xuất chân chính và người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

CƠ SỞ PHÁP LÝ
Triển khai thực hiện kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ của ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện nhiệm vụ Thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (tên viết tắt là IDE) được giao tổ chức thực hiện Chương trình “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc, trên cơ sở kết quả sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả” của IDE.
TIN TỨC

Information system using QR codes to access the origin of goods granted Patent No.: 16036 by decision No. 61711 / QD-SHTT of the Department of Intellectual Property, September 30, 2016.

Undertake the annual "Protection of Vietnamese trademark" on national scale. According to the plan No. 99 / KH - MTTW - CCTWCVĐ of the Central Steering Committee of the Campaign "Vietnamese people prioritize using Vietnamese goods".

Implementing the plan No. 02 / KH-UBND of Hanoi People's Committee on maintaining and developing electronic information system using QR codes to access agricultural products origin in Hanoi city

Copyright belongs to Enterprise Center for Integration and Development (IDE) - Vietnam Small and Medium Business Association.

Phone: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@hn.check.net.vn

Operated by Bao Tin Science and Technology Joint Stock Company